Du skal se felt helt ut i begge retninger, trykk pluss eller minus på lysjustering på skjermen, evt. endre kontrasten dersom du ikke oppnår synlige enkeltfelt
Som medlem i Toten Fotoklubb kan du låne kalibreringsutstyr dersom du har feil farger på PC-skjermen 
(eller printer eller projektor)

Back to Top