Møteprogram 1. halvår 2004

Posisjon: www.totenfotoklubb.no > Møter


Vaskeriet (lite murhus ned mot båthavna) Mjølkefabrikken, Kapp - kl.18.00. Kake el. og kaffe/te fås kjøpt. 
Vi har nå mulighet til å leie ”klubblokalet” for klubbcafè eller andre prosjekter på ledige onsdager eller andre dager. (Ikke nov.-febr. – for kaldt…) De 5 første møtene er i Kulturskolens lokaler. Kontakt leder dersom du har idèer/ønsker du vil prøve å gjennomføre.

Uformelle møter benyttes til diskusjon av egne bilder/ prosesser - får tilbakemelding om hvordan vi kan gjøre bildet bedre - om hva vi ønsker å jobbe videre med fotografisk hver enkelt, og hva vi kan gjøre sammen med andre medlemmer i temagrupper. Tips/spørsmål/diskusjon/tanker om foto & klubben.

FOTOTEMA: Kulturskolen Mjølkefabrikkens rektor Per Inge Høiberg har utfordret oss til å ha "Mjølkefabrikken" som fototema til utstilling.
14.01. MURMANSKUTSTILLING/ EGNE BILDER/ FOTOTEKNISKE SPØRSMÅL
Vi tar en avgjørelse på hva vi gjør med dette.Fin mulighet til samarbeid med kommune/Murmansk for egne utstillinger. Tilbakemeldinger på egne bilder? Eller lurer du på noe i fotoverden?                                                                                                                      
Kveldens bilde: FRITT MOTIV

28.01. ÅRSMØTE/ IDEDUGNAD/ EGNE BILDER
Tanker om videre utforming av klubben. Hva syns DU er viktigst å prioritere? Noe DU har lyst til å gjøre for/ i klubben? Ta med egne bilder!

11.02. KREATIV INNRAMMING-GJØVIK!!!
Hanne Gulbrandsen, Østre Totenv. 107 A, vi møtes der.  Hanne juryerer Kveldens Bilde bildene.Kanskje vi finner oss en kafe el. på Gjøvik etterpå???                                    Kveldens Bilde: ET GLASS

25.02. COLLAGE/ FOTOBOKTITTING
Vi monterer collage med bilder av Mjølkefabrikken. Si fra til leder dersom du har ytterligere bilder. Ellers ser vi på fotobøker og diskuterer disse.

???? DUGNAD-HENGE OPP MURMANSKUTSTILLING...

10.03. FRITIDSMESSE FJELLHALLEN:
Vi forbereder vår stand til messen-Lage ansvarlig.                                                      Kveldens Bilde: VINTERGLEDE

24.03. HENGE OPP EGEN UTSTILLING???

15.04. INNLEVERING NORSK SELSKAP FOR FOTOGRAFI-LANDSKONKURRANSE
Siste frist for innlevering til Berit, Anita eller Lage. Se tilsendte info. fra NSFF.

21.04. FOTOTEORI/-PRAKSIS

Noe du lurer på?Noe du har å lære bort? Ta med kamera oa., så utveksler vi erfaring.

 Kveldens Bilde: FRITT MOTIV

05.05. JOHNNY HAGLUND-FOREDRAG
AUDITORIET. FORUNDERLIG REISE omkring i verden. Vi Menn-fotograf, utgitt bok. (Fås kjøppt her.)
Kveldens bilde: FRITT MOTIV (Johnny juryerer)
Medl. Toten FK – gratis, medl. fra andre klubber – kr. 30,-, og andre publikummere kr. 50,-

19.05. VI FOTOGRAFERER                                                                                                   -og gir hverandre tips/råd. Ta med film, så kanskje vi rekker en liten uformell fotomaraton?

02.06. VÅRENS FOTOGRAFERING                                                                                      V i ser på resultater av vårens fotograferinger. Ta med egne bilder for tips og kommentarer. Kveldens Bilde: Selvportrett

16.06. SOMMERAVSLUTNING                                                                                            Vi griller ved Mjøsa. Ta med drikke!  Design: Bernt Petter Brandslet ©   Side sist oppdatert: 04.07.04 10:44