FORSIDEN     KLUBBEN      MEDLEMSSKAP    MØTER     KVELDENSBILDE  KONKURRANSER   KURS/WORKSHOP     GALLERI       UTSTILLINGER    AKTIVITETER             
Ledelse- og kontaktinformasjon 

Posisjon: www.totenfotoklubb.no > Klubben


Toten Fotoklubb styre 2009

Hele styret nås på: styret@totenfotoklubb.no

 

Kontaktinformasjon
Leder:

Nestleder:

Styremedlem:

Kasserer:

Sekretær:

Varamedlem:

Marita D. Johansen

Gunn Irene Ødegårdstuen

Bjørn Åge Sæther

Lise A. Brodshaug

Thomas Kristiansen

Borgny Tufte

leder@totenfotoklubb.no
 
kontakt@totenfotoklubb.no

Postadresse:
Toten Fotoklubb
Postboks 28
2858  KAPP


Møteadresse:
Kapp Melkefabrikk
2849 Kapp
 

Andre verv:

Web ansvarlig:
Valgkomite:

:


 


Berit Gaarder
Terje Johansen
 


 


webmaster@totenfotoklubb.no 
 
 

Nyttige
pekere

Toten Fotoklubb [interne]
· Vedtekter

Nsff.no - Foto.no - Fotografi.no - Nle.no - Fotografiens-hus.no - Foto.museum.no
 

Design: Bernt Petter Brandslet ©   Side sist oppdatert: 01.09.09 04:39, Berit Gaarder