<form method="POST" action="http://www.domeneshop.no/cgi-bin/mailto.cgi">
<input type="hidden" name="_to" value="medlem@totenfotoklubb.no">
<input type="hidden" name="_from" value="feedback@totenfotoklubb.no">
<input type="hidden" name="_subject" value_"Tilbakemelding">
<input type="hidden" name="_resulturl"
value="http://www.totenfotoklubb.no/svarinnmelding2010.htm">
...
<input
type="text" name="Felt1" value="Skriv inn ditt spørsmål">
<input type="checkbox" name="Felt2"value="Ja">
<input type="radio" name="Felt3" value="1">
<input type="radio" name=Felt3" value="2">
...

</form>