Toten Fotoklubbs Arkiv

Posisjon: www.totenfotoklubb.no > Arkiv

 
Kveldens Bilde
  Kveldens bilde 2002
  Kveldens bilde 2003
  Kveldens bilde 2004

 Kveldens bilde 2005
 Kveldens bilde 2006
 Kveldens bilde 2007
 Kveldens bilde 2008
 

Galleri tidligere medlemmer
Lage Grimsbø
Are Granden Berg
Elin Bredesen

 

Styrearkiv
  

Styret 2008
  
Leder: Fungerende leder og kasserer: Marita D. Johansen
    Styremedlem: Gunn Irene Ødegårdstuen
    Fungerende styremedlem: Bjørn Åge Sæther
   

Andre verv 2008
   Webansvarlig: Berit Gaarder
   Utstillingsansvarlig:
   Valgkomite: Terje Johansen


Styret 2007
  
Leder: Berit Gaarder
    Nestleder: Anita Fuglerud
    Kasserer: Merete Helgerud
    Sekretær:Merethe Johansen
    Styremedlem: Terje Johansen
    Varamedlem:
    Varamedlem:

Andre verv 2007
   Webansvarlig: Berit Gaarder
   Utstillingsansvarlig: Elisabeth Rom Haugerud
   Valgkomite: Marita D. Johansen

Styrearkiv
   
Styret 2006
  
Leder: Gunn Irene Ødegårdstuen
    Kasserer: Merete Helgerud
    Sekretær:
    Styremedlem:
    Styremedlem:
    Varamedlem:
    Varamedlem:

Andre verv 2006
   Webansvarlig: Berit Gaarder
   Utstillingsansvarlig: Gunn Irene Ødegårdstuen

Styrearkiv
   
Styret 2005
  
Leder: Gunn Irene Ødegårdstuen
    Kasserer: Lage Grimsbø
    Styremedlem:
    Styremedlem:
    Varamedlem:
    Varamedlem:

Andre verv 2005
   Webansvarlig: Lage Grimsbø
   Utstillingsansvarlig: Gunn Irene Ødegårdstuen
 

Styrearkiv
   
Styret 2004
  
Leder: Berit Gaarder
    Kasserer: Gunn Hvalstad Aass
    Styremedlem: Lage Grimsbø
    Styremedlem: Gunn Irene Ødegårdstuen
    Varamedlem: Anita Fuglerud
    Varamedlem: Are Berg

Andre verv 2004
   Webansvarlig: Lage Grimsbø
   Utstillingsansvarlig: Gunn Irene Ødegårdstuen


Styrearkiv
   
Styret 2003
  
Leder: Berit Gaarder
    Kasserer: Gunn Hvalstad Aass
    Styremedlem: Lage Grimsbø
    Styremedlem: Anita Fuglerud
    Styremedlem: Tom Ek
    Varamedlem: Merethe Johansen
    Varamedlem: Are Berg


Andre verv 2003
   Webansvarlig: Lage Grimsbø
   Utstillingsansvarlig: Gunn Irene Ødegårdstuen


Styrearkiv
   
Styret 2002
  
Leder: Berit Gaarder
   Nestleder: Marthe Ødegård
   Kasserer: Gunn Hvalstad Aass
   Varamedlem: Merethe Johansen
   Varamedlem: Per Otto Engh

Andre verv 2002
   Webansvarlig: Bernt Petter Brandslet
   Utstillingsansvarlig: Gunn Irene Ødegårdstuen

Design: Bernt Petter Brandslet ©   Side sist oppdatert: 08.03.09 18:54